Energirigtig renovering af ældre hus

Der kan være mange fordele forbundet med at foretage en renovering af husets klimaskærm og isolering. Du kan hente store besparelser på varmeregningen ved at sikre et mindre energitab og du kan få et markant bedre indeklima i tilgift. En energirenoveringer er desuden en form for renovering, der er med til at vedligeholde boligen og forlænger boligens levetid og værdi. Der er mange steder at starte. Hvad der bedst kan betale sig i det enkelte tilfælde afhænger helt af husets tilstand. Det handler både om, hvor godt huset holder på varmen, og hvilken varmekilde, du har. På dette websted finder du tips og inspiration til boligen.

Termografi afslører varmespildet

Du kan danne dig et overblik over, hvor varmen slipper ud af huset ved at få foretaget en termografisk undersøgelse. Termografi er en metode til at registrere temperaturen på en given overflade, og de steder, hvor varmen siver ud af huset fremtræder på billedet som varmere end omgivelserne. Det kan være meget afslørende, og du vil måske blive overrasket, når du ser resultatet. Det udføres med infrarøde kameraer, der virker efter samme princip som infrarøde øretermometre, men med mange punkter, der tilsammen danner et billede. Med sådan et billede af dit hus kan du få udpeget de steder, hvor klimaskærmen lukker varme ud og kulde ind. Det kan give et fingerpej om, hvor man kan sætte ind med renovering for eksempel i form af en efterisolering. Det er således en investering, der i mange tilfælde kan betale sig. En termografisk undersøgelse siger dog ikke i sig selv, hvad der er mest omkostningseffektivt eller hvilke former for renovering der giver den største værdistigning eller boligkomfort.

Der findes adskillige virksomheder, der har specialiseret sig i at udføre termografiske undersøgelser.

Hvornår kan energirenovering betale sig?

Ved en energirenovering handler det helt grundlæggende om at energioptimere boligen, og på den måde opnår besparelser og en forbedret komfort og indeklima, som kan opnås i langt de fleste boliger. Statens Byggeforskningsinstitut har vurderet, at der i størstedelen af landets huse kan opnås en reduktion af varmeregningen på 25-30 % gennem en energirenovering. Det dækker over store forskelle, da den ældre del af bygningsmassen typisk kan energioptimeres langt mere – og i mange tilfælde med ret simple midler. Det kan næsten altid betale sig at lave energiforbedringer i et hus fra 1970’erne eller tidligere ved for eksempel at foretage en grundig efterisolering, hvis det ikke allerede er blevet foretaget. Men også nyere huse kan være konstrueret på en måde, så der spildes en masse varme. Husets opvarmningsform har betydning for, hvilke energiforbedringer der rent økonomisk kan betale sig. Det kan for eksempel bedre betale sig i boliger, der opvarmes med el eller har et olie- eller naturgasfyr, der er mere end 15 år gammelt. Fjernvarmepriser varierer meget landet over, men mange steder kan det betale sig at få fjernvarme i stedet for olie eller naturgas – dog er det ikke muligt alle steder. Energipriserne betyder også meget, hvis du har olie- eller gasfyr. For jo mere olie og gas koster, des mere kan du spare på husholdningsbudgettet ved at nedbringe varmeforbruget.

Hvilke overvejelser skal man gøre sig?

Man må gøre sig klart, hvad det primære mål er med renoveringen inden man går i gang. Det er nemlig afgørende for, hvor det giver bedst mening at starte. Handler det først og fremmest om at spare penge, eller vil du gerne slippe for kulde og træk i huset, elle er det en idealistisk målsætning om at gøre noget for miljøet, der driver værket? Påtænker du at sælge huset inden for de næste 10 år? Økonomien i renoveringsprojektet vil i næsten alle tilfælde spille en central rolle i beslutningsprocessen. Selvom du forventer en økonomisk besparelse på sigt skal du her og nu punge ud til materialer, håndværkerlønninger og så videre. Nogle energiforbedringer vil være som bekostelige at gennemføre, at de ikke tjener sig ind. Men derfor kan der være gode grunde til at foretage sådanne renoveringer alligevel. Det kan være, at huset bliver meget mere behageligt at opholde sig i, hvis du får bugt med træk og indtrængende kulde, eller det kan simpelthen handle om miljøbevidsthed, eller at huset bliver mere værd med henblik på salg.