Husk disse godkendelser inden du går i jorden med dit byggeprojekt

Uanset om du skal igang med det helt store nybyggeri, eller du skal bygge til dit nuværende hjem, så er der en lang række bestemmelser i den danske byggelov, der skal være opfyldt, for at der kan være tale om et lovligt byggeri.

 

Måske du også har brug for mere plads, end din nuværende grund kan tilbyde dig. I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt med en arealoverførsel, for eksempel af naboens landbrugsjord, så man kan opnå et byggeareal, der både stemmer overens med ens byggedrømme og den gældende bebyggelsesprocent for jorden.

Få en bid af naboens mark

Bor du på landet, og ønsker du at udvide dit eget gård- og produktionsområde, kan det være en mulighed at overtage en del af din nabos grund via en såkaldt arealoverførsel af landbrugsjord.

 

Helt grundlæggende handler arealoverflyttelse om, at ét areal frastykkes fra én ejendom til en anden. Det kan være landbrugsjord, lige såvel som der kan være tale om andre områdetyper.

 

Selve processen for arealoverflyttelsen afhænger imidlertid af handelsprisen for det udvalgte areal. Er jordens handelspris under 50.000 kroner, gælder det, at der skal udarbejdes overførselsdokumenter, samt at ændringerne i matriklens areal skal registreres i tinglysningsbogen.

 

Er handelsprisen derimod over 50.000 kroner, kræves det yderligere, at der udarbejdes et gyldigt skøde.

Sørg for at indhente de nødvendige tilladelser

Arealoverførsel af landbrugsjord lyder måske som en relativ simpel proces. Men i nogle tilfælde kan der være tale om en lang og kompleks, juridisk sag. I sådanne tilfælde kan det være en fordel at rådføre sig med en professionel landmåler, der kan sikre, at overførslen og alle omkringliggende forhold foretages i henhold til gældende love og regler.

 

For eksempel kan en landinspektør hjælpe med at indhente og undersøge de danske lovgivninger, der kan have betydning for dit byggeri. Det være sig eksempelvis Naturbeskyttelsesloven, Landbrugsloven, Miljøloven og Jordforureningsloven – bare for at nævne et par stykker.

 

Landinspektøren undersøger også relevante lokalplaner, samt om der er tinglyste deklarationer og servitutter tilknyttet ejendommen og arealet.

 

Ved arealoverførsel er det også nødvendigt med helt nye opmålinger og undersøgelser af eksisterende skelafmærkninger. Når de nye skel er sat, skal disse knyttes til de gamle, og endelig skal hele overførselssagen registreres ved Geodatastyrelsen.

 

Geodatastyrelsen skal herefter godkende arealoverførslen af landbrugsjorden og videresende den til registrering hos Tinglysningsretten og den respektive kommunes Ejendomsbeskatning.

 

Der er således mange love og instanser at overveje og tage højde for, og derfor er det i langt de fleste sager nødvendigt at inddrage en landinspektør i processen. Hos det nordjyske firma, Land & Skel, er de eksperter i udstykning og arealoverførsler, og det er altid muligt at modtage både hjælp, råd og vejledning hos en af deres fagkyndige landinspektører.